Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2023-09-29 09:34:31 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2023-09-29 09:35:47 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2023-09-29 09:34:35 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2023-09-29 09:34:24 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2023-09-29 12:07:40 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:34:48 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos planas 2023-09-29 09:21:46 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-09-29 09:22:54 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-29 09:23:19 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos planas 2023-09-29 09:24:21 802.51 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023-09-29 12:17:51 427.03 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos planas 2023-09-29 09:29:53 676.47 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-29 12:26:39 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:35:52 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:32:33 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:32:30 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:32:37 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2023-09-29 09:34:04 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2023-09-29 09:32:26 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2023-09-29 09:34:56 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2023-09-29 09:34:54 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:35:10 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2023-09-29 09:35:50 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2023-09-29 09:36:03 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2023-09-29 09:36:10 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2023-09-29 09:36:24 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2023-09-29 09:36:31 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2023-09-29 09:36:35 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2023-09-29 09:36:36 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2023-09-29 09:20:52 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-29 09:21:35 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2023-09-29 09:21:59 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-09-29 09:22:46 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2023-09-29 09:27:29 362.07 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis atrankos tvarkos aprašas (2023 m) 2023-09-29 09:29:38 394.87 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2023 m.) 2023-09-29 09:29:44 490.97 KB
1-4 klasių mokinių priėmimo komisijos protokolas Nr.1 2023-2024 m. m. 2023-09-29 12:31:26 199.11 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5-12 kl. mokinių priėmimo protokolas (2023 m.) 2023-09-29 10:35:07 3.07 MB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl. (2023-2024 m. m.) 2023-09-29 09:30:17 407.01 KB
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2023-09-29 09:31:55 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2023-09-29 09:31:59 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-09-29 10:37:26 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-09-29 12:20:52 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2023-09-29 09:22:35 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2023-09-29 09:22:45 295.61 KB
Korupcijos prevencija
Subjektas 2023-09-29 09:25:29 13.45 KB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2023-09-29 09:31:14 204.95 KB
Priedas nr. 3 2023-09-29 09:31:18 204.36 KB
Priedas nr. 4 2023-09-29 09:31:22 358.11 KB
Priedas nr. 5 2023-09-29 09:31:27 237.6 KB
Priedas nr. 6 2023-09-29 09:31:48 294.46 KB
Priedas nr. 7 2023-09-29 09:31:31 330.49 KB
Priedas nr. 9 2023-09-29 09:31:36 281.38 KB
Priedas nr. 10 2023-09-29 09:31:40 292.64 KB
Priedas nr. 11 2023-09-29 09:31:51 208.72 KB
Priedas nr. 12 2023-09-29 09:31:44 182.4 KB
Priedas Nr. 1 (Galimų pavojų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų, galinčių įtakoti įstaigą, rizikos analizė) 2023-09-29 09:28:01 782.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 2023-09-29 09:28:14 722.69 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pastate (P. Žadeikos 2, Vilniuje) dirbančių darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2023-09-29 09:28:21 198.8 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:30:34 80.11 KB
2022-2023 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:28:48 74.53 KB
2022-2023 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:28:35 73.92 KB
2022-2023 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:28:55 70.76 KB
2022-2023 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:27:50 74.95 KB
2022-2023 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:27:04 68.97 KB
2022-2023 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:26:49 75.83 KB
2022-2023 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:26:11 73.76 KB
2022-2023 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:25:19 73.52 KB
2022-2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:25:03 79.96 KB
2021-2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:29:00 79.33 KB
2021-2022 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:29:09 82.75 KB
2021-2022 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:29:12 82.72 KB
2021-2022 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:29:28 83.8 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:24:47 86.97 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:24:43 94.25 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:24:12 101.27 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:23:33 95.93 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:23:26 95.68 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-29 09:23:02 95.86 KB