Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2024-02-09 07:55:05 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2024-02-08 23:46:16 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2024-02-19 12:36:24 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2024-02-19 09:10:28 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2024-02-18 04:09:47 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2024-02-12 04:51:53 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos planas 2024-02-18 21:25:04 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2024-02-19 13:19:05 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2024-02-13 00:22:39 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos planas 2024-02-09 11:42:22 802.51 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-02-18 12:10:41 427.03 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos planas 2024-02-09 14:52:21 676.47 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams 834.68 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-02-15 03:19:00 247.58 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-16 08:46:10 413.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-19 12:56:12 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2024-02-19 12:56:21 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-18 21:32:49 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-02-14 14:40:26 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-08 14:01:30 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2024-02-19 12:45:08 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2024-02-19 12:40:38 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2024-02-09 10:01:21 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2024-02-09 12:09:54 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-14 14:58:22 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2024-02-18 17:40:39 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2024-02-19 11:58:23 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2024-02-14 09:43:13 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2024-02-09 13:37:56 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2024-02-09 05:45:09 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2024-02-18 06:54:24 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2024-02-08 15:39:33 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2024-02-15 07:29:48 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-02-13 08:07:36 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2024-02-17 00:24:00 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-02-19 08:09:04 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2024-02-11 11:06:51 362.07 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 20:58:10 568.4 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-15 06:25:51 579.33 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje tvarkos aprašas 364.88 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2024-04-04 20:56:09 163.33 KB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl. (2024-2025 m. m.) 2024-04-04 20:56:09 407.01 KB
1-4 klasių mokinių priėmimo komisijos protokolas Nr.1 2023-2024 m. m. 2024-04-04 20:56:09 199.11 KB
Priėmimo tvarka_2024-2025 m. m. 2024-04-04 20:56:09 237.3 KB
Motyvacinio laiško gaires_2024-2025 m. m. 2024-04-04 20:56:09 529.87 KB
Fizinio pajėgumo testas 5-8 ir I- III gimn. kl. mokiniams 2024-04-04 20:56:10 194.12 KB
Tėvų sutikimo dėl kandidato dalyvavimo motyvaciniame įvertinime_forma 2024-04-04 20:56:10 178.5 KB
Dėl mokinių priėmimo komisijos tvirtinimo_(Įsakymas 2023-04-03) 2024-04-04 20:56:10 366.21 KB
2024-2025 m. m. mokinių motyvacijos mokytis atrankos tvarkos aprašas 2024-04-04 20:56:11 429.77 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5-12 kl. mokinių priėmimo protokolas (2023 m.) 2024-04-04 20:56:11 3.07 MB
Mokiniu priemimo komisijos (5-10 kl.) protokolas Nr. 1 2024-2025 m. m. 427.62 KB
Korupcijos prevencija
Subjektas 2024-02-09 07:19:58 13.45 KB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2024-02-08 22:29:13 204.95 KB
Priedas nr. 3 2024-02-08 19:29:19 204.36 KB
Priedas nr. 4 2024-02-09 09:58:03 358.11 KB
Priedas nr. 5 2024-02-19 11:30:23 237.6 KB
Priedas nr. 6 2024-02-14 06:46:59 294.46 KB
Priedas nr. 7 2024-02-15 07:31:15 330.49 KB
Priedas nr. 9 2024-02-11 23:25:30 281.38 KB
Priedas nr. 10 2024-02-08 20:13:14 292.64 KB
Priedas nr. 11 2024-02-11 15:50:40 208.72 KB
Priedas nr. 12 2024-02-12 03:57:01 182.4 KB
Priedas Nr. 1 (Galimų pavojų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų, galinčių įtakoti įstaigą, rizikos analizė) 2024-02-09 16:21:24 782.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 2024-02-09 01:56:25 722.69 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pastate (P. Žadeikos 2, Vilniuje) dirbančių darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2024-02-09 03:03:26 198.8 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-02-18 14:07:10 80.11 KB
2022-2023 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-02-15 21:36:35 74.53 KB
2022-2023 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-02-13 00:44:31 73.92 KB
2022-2023 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:07:11 70.76 KB
2022-2023 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-14 14:31:02 74.95 KB
2022-2023 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-16 05:28:45 68.97 KB
2022-2023 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 19:05:51 75.83 KB
2022-2023 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 15:34:41 73.76 KB
2022-2023 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-02-09 11:00:48 73.52 KB
2022-2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-02-14 13:29:43 79.96 KB
2021-2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:18:43 79.33 KB
2021-2022 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:29:57 82.75 KB
2021-2022 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:41:10 82.72 KB
2021-2022 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-19 08:57:16 83.8 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-09 05:50:06 86.97 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-09 12:34:10 94.25 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-15 05:34:54 101.27 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 15:45:59 95.93 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 20:36:23 95.68 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-02-19 12:08:38 95.86 KB