Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-09-17 10:54:22 111.95 KB
Ugdymo plano 1 priedas. Individualus ugdymo planas 2019-09-16 15:07:05 22.77 KB
Ugdymo plano 2 priedas. Siūlomų dalykų moduliai 2019-09-16 15:44:23 36.5 KB
Ugdymo plano 3 priedas. III–IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-09-16 17:06:31 36.5 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-09-17 14:19:05 370.33 KB
2016 - 2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-09-16 17:05:58 456.14 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2019-09-16 15:38:19 192.01 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2019-09-16 15:29:38 300.73 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-09-16 15:08:04 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-09-16 15:06:53 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-09-16 15:52:06 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-09-17 14:31:27 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-09-17 08:13:52 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-09-16 15:32:09 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-09-17 12:13:52 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-09-16 15:15:22 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-09-16 15:09:23 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-09-16 22:33:21 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-09-16 15:07:10 5.73 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-09-17 11:04:51 23.83 KB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-09-16 20:21:07 1.32 MB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-09-16 15:07:27 154.75 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-09-17 09:06:26 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-09-17 05:22:36 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-09-17 02:54:25 1.52 MB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-09-17 13:21:05 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-09-17 13:21:22 342.24 KB
Priedas nr. 1 2019-09-17 13:23:32 402.23 KB
Priedas nr. 2 2019-09-17 14:18:52 204.95 KB
Priedas nr. 3 2019-09-17 04:02:32 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-09-17 13:34:00 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-09-17 13:22:25 237.6 KB
Priedas nr. 6 2019-09-16 15:36:11 294.46 KB
Priedas nr. 7 2019-09-17 02:25:03 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-09-17 03:04:34 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-09-17 13:23:04 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-09-17 09:06:49 292.64 KB
Priedas nr. 11 2019-09-17 13:21:57 208.72 KB
Priedas nr. 12 2019-09-16 15:38:36 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-09-16 16:04:03 116.63 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-09-16 15:08:37 116.61 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-09-17 12:44:16 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-09-17 00:03:49 90.72 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-09-16 15:52:52 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-09-17 15:04:26 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-09-16 15:46:25 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-09-17 06:06:39 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-09-16 15:10:52 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-09-16 15:09:00 111.12 KB