Apie gimnaziją

Mokyklos Istorija

Fabijoniškės – Vilniaus miesto šiaurinė dalis. Fabijoniškės buvo ilgas gatvinis kaimelis, nusitęsęs apie du kilometrus. Aplink plytėjo kalneliai, apaugę pušynėliais. Gyventojai vertėsi daugiausia daržininkyste. Jie prekiavo Kalvarijų turguje, aprūpindami daržovėmis beveik visą miestą. Didžioji dalis gyventojų buvo lenkų tautybės, kaip ir visame Vilniaus krašte iki 1939-ųjų metų, priklausiusiame Lenkijai.

Tik Lietuvai atgavus Vilnių imta rūpintis, kad šio krašto žmonės išmoktų lietuvių kalbą. Taip Fabijoniškėse buvo įsteigta viena iš nedaugelio Vilniaus krašte lietuviška keturmetė mokykla. Čia dirbti buvo siunčiami pedagogai, mokantys ir lietuvių, ir lenkų kalbas. Nors kaimelio daugumą sudarė lenkai, tačiau, nujausdami lietuvių kalbos mokėjimo svarbą, savo vaikus leido į šią mokyklą. Didžioji dalis pamokų vyko lenkų kalba, nors buvo mokoma ir lietuvių kalbos. Mokykla veikė tam nepritaikytame dviejų galų gyvenamajame name, stovėjusiame toje pačioje vietoje, kur dabar yra mūsų mokykla. Namas buvo cementinėmis grindimis, mansardoje gyveno mokytojai. Buvo tik dvi pradinių klasių patalpos, todėl reikėjo dirbti net trimis pamainomis. Sąlygos buvo prastos, bet mokiniai labai stropūs, drausmingi. Be kitų dalykų, kiekvienoje klasėje buvo kaligrafijos (dailyraščio) pamokos. Pertraukų metu buvo žaidžiami įvairūs liaudies žaidimai. Auklėjant vaikus ypač didelę reikšmę turėjo religija. Kaimelio šeimos sekmadieniais lankydavo Kalvarijų bažnyčią. Tėvai rūpinosi mokykla, neretai paremdami ją ir materialiai.

Besivystant sostinės pramonei, vis daugiau šeimų atvykdavo gyventi į Vilnių, taip pat ir į jo priemiesčius. Tokia gyventojų migracija nulėmė ir Fabijoniškių mokyklos lietuviškumą.

Fabijoniškės pradėtos statyti 1986 metais buvusio Fabijoniškių kaimo vietoje. Vėliau prie Fabijoniškių buvo prijungta Bajorų ir dar keleto kaimų dalys.

Gimti, gyventi, kurti svarbiu Tėvynei laikotarpiu, būti po laiko sparnu – tai Vilniaus Fabijoniškių mokyklos siekis. Praėjus metams po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, 1991 m. vasario 1 d., mokiniai pirmą kartą pravėrė naujos mokyklos kabinetų duris. Ir prasidėjo kūryba – mokslinė, literatūrinė, etnografinė, tapybinė, rankdarbių. Per du dešimtmečius įkurta daug klubų, studijų, būrelių, kurie padėjo mokiniams suprasti, kad meniškumas yra išugdomas ir kiekvienas gali būti kūrėjas. Išsaugojome jaunųjų filologų klubą „Pegasas“, etnografijos būrelį „Malūnėlis“,  sveikos gyvensenos organizaciją „Pažink save“, dramos studiją „Mažoji vėtrungė“, meno studiją „Knygų mūza“, tautinių ir šiuolaikinių šokių kolektyvus. Einame į priekį didžiuodamiesi pasiekimais ir laimėjimais. Savo patirtimi mielai dalijamės su kitomis Lietuvos mokyklomis, taip pat Estijos „Kochilos“, Latvijos „Madonos“ gimnazijomis. 2007 metais mokykloje lankėsi Švedijos karalienė Silvija ir Saudo Arabijos princas Turki bin Talal bin Abdul Aziz al Saud.

Auginti ir augintis kūrybinius sparnus – kiekvieno mūsų mokyklos bendruomenės nario tikslas. Džiaugiamės, kad Vilniaus Fabijoniškių mokyklos sparnai visada išskleisti ir pasirengę kilti kuo aukščiau.

 

Atnaujinta: 2023-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30