Specialieji pedagogai

 

Rūta Barzdenienė Specialioji pedagogė (1-4, 5-8, I(9)-IV(12) klasės)

101 kab.

Specialiojo pedagogo tikslas – organizuoti pagalbą vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginę švietimo pagalbą pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems ugdymo procese asmenims bei mokinio tėvams (globėjams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą, nustato specialiojo pedagogo pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias programas;renka ir kaupia duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus, stebi jų individualią pažangą.

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-18.10

11.40-12.10

8.00-10.40

Antradienis

8.00-18.35

 11.40-12.10

8.00-14.35

Trečiadienis

8.00-18.05

11.40-12.10

8.00-14.05

Ketvirtadienis

8.00-19.10

11.40-12.10

8.00-11.40
Penktadienis 8.00-16.30 11.40-12.10

8.00-14.00

 

Kontaktai

El. paštas r.barzdeniene@vfg.lt
El. paštas write_us

Atnaujinta: 2023-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30