Socialiniai pedagogai

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys – būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Jovita Butvinskienė Socialinė pedagogė (1-4 klasės)

105 kab.

Socialinio pedagogo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-13.30

Antradienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-14.00

Trečiadienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-14.30

Ketvirtadienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-14.30
Penktadienis 8.00-17.30 12.00-12.30

8.00-13.00

Kontaktai

El. paštas write_us

Inga Tumalavičiūtė 

Socialinė pedagogė (5-8 klasės)

Savaitės dienos Kontaktinės valandos Pietų pertrauka

Pirmadienis

08:00 – 13:00

12:00 – 12:30

Antradienis

09:00 – 13:30

12:00 – 12:30

Trečiadienis

09:00 – 13:00

12:00 – 12:30

Ketvirtadienis

09:00 – 13:00

12:00 – 12:30

Penktadienis

08:00 – 13:00

12:00 – 12:30

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30