Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2020-01-23 08:51 Dokumentas išstrintas: Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
2. 2020-01-23 07:34 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams
3. 2020-01-22 19:53 Dokumentas atnaujintas: Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas
4. 2020-01-22 17:56 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 m. veiklos ataskaita
5. 2020-01-22 17:54 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m.
6. 2020-01-22 17:47 Naujiena atnaujinta: 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Iš vaiko širdies“
7. 2020-01-22 15:08 Dokumentas išstrintas: Prašymas dėl išvykos
8. 2020-01-22 15:08 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės
9. 2020-01-22 15:07 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo
10. 2020-01-22 15:06 Dokumentas išstrintas: Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo
11. 2020-01-22 15:01 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl išvykos
12. 2020-01-22 15:00 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo
13. 2020-01-22 14:47 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
14. 2020-01-22 14:16 Dokumentas sukurtas: Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 m. veiklos ataskaita
15. 2020-01-22 14:16 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas
16. 2020-01-22 11:32 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
17. 2020-01-22 11:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema
18. 2020-01-22 11:29 Dokumentas atnaujintas: Kabinetų numeracija
19. 2020-01-22 11:22 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
20. 2020-01-22 09:42 Dokumentas atnaujintas: Kabinetų numeracija
21. 2020-01-22 09:42 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas
22. 2020-01-22 09:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
23. 2020-01-22 09:42 Dokumentas atnaujintas: Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai
24. 2020-01-22 09:42 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams
25. 2020-01-22 09:42 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės
26. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
27. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
28. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Sporto ir sveikatos ugdymo samprata
29. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
30. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas
31. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka
32. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas
33. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
34. 2020-01-22 09:41 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema
35. 2020-01-22 09:40 Dokumentas sukurtas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
36. 2020-01-22 09:40 Dokumentas išstrintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas
37. 2020-01-22 09:36 Dokumentas atnaujintas: Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
38. 2020-01-21 07:39 Naujiena sukurta: 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Iš vaiko širdies“
39. 2020-01-20 18:09 Naujiena sukurta: Varžybos ,,Drasūs, stiprūs, vikrūs“
40. 2020-01-20 18:01 Naujiena atnaujinta: Kvietimas
41. 2020-01-19 20:50 Dokumentas atnaujintas: Kabinetų numeracija
42. 2020-01-17 19:49 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
43. 2020-01-17 19:37 Puslapis atnaujintas: Socialinis pedagogas
44. 2020-01-17 19:25 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
45. 2020-01-17 19:20 Puslapis atnaujintas: Specialusis pedagogas
46. 2020-01-17 19:19 Puslapis atnaujintas: Logopedas
47. 2020-01-17 19:18 Puslapis atnaujintas: Psichologas
48. 2020-01-17 19:17 Puslapis atnaujintas: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
49. 2020-01-17 19:16 Puslapis atnaujintas: Logopedas
50. 2020-01-17 19:15 Puslapis atnaujintas: Specialusis pedagogas

Atnaujinta: 2018-12-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30