Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2019-11-13 13:43 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
2. 2019-11-13 09:11 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas
3. 2019-11-13 08:24 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema
4. 2019-11-12 13:58 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas
5. 2019-11-12 11:33 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas
6. 2019-11-12 08:41 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
7. 2019-11-12 08:41 Dokumentas atnaujintas: Sporto ir sveikatos ugdymo samprata
8. 2019-11-12 08:41 Dokumentas atnaujintas: Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas
9. 2019-11-12 08:40 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema
10. 2019-11-12 08:39 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas
11. 2019-11-12 08:38 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas
12. 2019-11-11 09:42 Dokumentas atnaujintas: Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
13. 2019-11-11 07:59 Naujiena sukurta: Išvyka į Saugomų teritorijų Nacionalinį lankytojų centrą
14. 2019-11-11 07:53 Naujiena atnaujinta: Sveikiname sportinių klasių mokinius iškovojus U14 I lygos Lietuvos futbolo čempionų vardus
15. 2019-11-11 05:35 Dokumentas atnaujintas: Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas
16. 2019-11-11 05:05 Dokumentas atnaujintas: Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos
17. 2019-11-10 20:09 Naujiena sukurta: Sveikiname sportinių klasių mokinius iškovojus U14 I lygos Lietuvos futbolo čempionų vardus
18. 2019-11-10 18:59 Dokumentas atnaujintas: 2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
19. 2019-11-10 06:55 Dokumentas atnaujintas: 2016–2020 m. mokyklos strateginis planas
20. 2019-11-10 02:14 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas
21. 2019-11-10 01:06 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema
22. 2019-11-10 00:57 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai
23. 2019-11-09 23:28 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
24. 2019-11-09 16:58 Dokumentas atnaujintas: Sporto ir sveikatos ugdymo samprata
25. 2019-11-09 13:18 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m.
26. 2019-11-09 01:47 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas
27. 2019-11-09 01:28 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas
28. 2019-11-08 21:35 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m.
29. 2019-11-08 20:58 Dokumentas atnaujintas: Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai
30. 2019-11-08 19:19 Naujiena sukurta: ,,Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Healthy lifestyle“
31. 2019-11-08 14:57 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m.
32. 2019-11-08 14:56 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m.
33. 2019-11-08 14:48 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas
34. 2019-11-08 13:14 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas
35. 2019-11-08 05:41 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka
36. 2019-11-08 04:16 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
37. 2019-11-07 20:58 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai planas 2019–2020 m. m.
38. 2019-11-07 20:20 Dokumentas atnaujintas: 2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas
39. 2019-11-07 18:42 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa
40. 2019-11-07 18:32 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas
41. 2019-11-07 18:27 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės
42. 2019-11-07 15:07 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
43. 2019-11-07 14:08 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
44. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
45. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės
46. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
47. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
48. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Sporto ir sveikatos ugdymo samprata
49. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
50. 2019-11-07 14:03 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2018-12-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30