Ugdymas karjerai

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.

D. S. Džordanas

 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ:

Violeta Blažytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė;

Rasa Reinikienė – psichologė, grupės narys, profesinio orientavimo ir informavimo konsultantė;

Rita Juozapaitytė-Takarevičienė – socialinė pedagogė, grupės narys, švietimo ir informavimo atstovė;

Rūta Alkimavičienė – biologijos mokytoja metodininkė, grupės narys,  klasių auklėtojų atstovė (58 kl.);

Gerda Karpavičiūtė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, grupės narys, klasių auklėtojų atstovė (IIV kl.);

Leonas Talakauskas – technologijų mokytojas, grupės narys;

Snaigė Kontrimienė – technologijų mokytoja metodininkė, grupės narys;

Vilma Galčiūtė – bibliotekininkė, švietimo sklaidos atstovė.

 

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI:

Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;

Kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę-informacinę bazę mokiniui, klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį veiklinimą, orientavimą ir konsultavimą;

Teikti reikalingą informaciją mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

Organizuoti veiklas, kurios mokiniams padėtų pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ

http://www.mukis.lt 

 

INFORMACIJA  APIE  STUDIJAS

https://www.kurstoti.lt/ 

http://www.studijos.lt/ 

https://www.aikos.smm.lt 

www.lamabpo.lt 

 

STOJAMOJO  BALO  SKAIČIAVIMAS

http://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/ 

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle 

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

https://www.kastu.lt/

 

TESTAI

Įvairūs testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai 

Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas

http://www.mukis.lt/mod/sppk/ 

Asmenybės  testas 

http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/ 

Tinkamo darbo testas  

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu    

 

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

http://europass.lt/dokumentai/europass-cv 

 

 DARBO PAIEŠKA

https://www.ldb.lt 

http://www.cvonline.lt/ 

http://www.cv.lt/index.do 

http://www.cvmarket.lt/ 

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai 

http://www.manager.lt/ 

 

KAIP PADĖTI VAIKUI RENKANTIS KARJERĄ

Švietimo mainų paramos fondo specialistų parengtas leidinys mokinių tėvams ,,Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“ (2011)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYXVub3BpdHxneDozNGI3ZTM0ZmE5MWJkYTM0 

 

Atnaujinta: 2019-11-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30