Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2019-09-21 05:31:37 24 KB
Prašymas dėl išvykos 2019-09-21 00:26:55 31.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-09-21 19:44:55 111.95 KB
Ugdymo plano 1 priedas. Individualus ugdymo planas 2019-09-22 09:03:09 22.77 KB
Ugdymo plano 2 priedas. Siūlomų dalykų moduliai 2019-09-16 15:44:23 36.5 KB
Ugdymo plano 3 priedas. III–IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-09-21 20:45:40 36.5 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-09-22 08:48:30 370.33 KB
2016 - 2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-09-18 14:56:36 456.14 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2019-09-21 17:54:34 192.01 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2019-09-20 11:40:15 300.73 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-09-21 21:44:15 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-09-19 08:30:25 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-09-21 05:50:53 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-09-22 02:34:07 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-09-21 03:09:18 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-09-20 06:37:39 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-09-22 07:33:59 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-09-21 00:54:08 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-09-20 05:04:27 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-09-18 10:41:00 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-09-20 08:03:39 5.73 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-09-22 08:48:36 23.83 KB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-09-20 16:16:14 1.32 MB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-09-21 03:40:27 154.75 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-09-21 22:53:28 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-09-20 04:57:22 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-09-20 16:49:37 1.52 MB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-09-22 00:38:23 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-09-20 21:26:32 342.24 KB
Priedas nr. 1 2019-09-21 22:55:45 402.23 KB
Priedas nr. 2 2019-09-17 14:18:52 204.95 KB
Priedas nr. 3 2019-09-17 23:15:27 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-09-17 13:34:00 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-09-18 08:50:57 237.6 KB
Priedas nr. 6 2019-09-19 13:53:05 294.46 KB
Priedas nr. 7 2019-09-20 09:22:31 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-09-19 19:31:30 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-09-20 02:19:40 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-09-20 03:38:29 292.64 KB
Priedas nr. 11 2019-09-20 15:53:01 208.72 KB
Priedas nr. 12 2019-09-20 20:11:55 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-09-18 11:46:58 116.63 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-09-19 23:06:09 116.61 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-09-20 16:21:15 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-09-20 03:52:50 90.72 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-09-20 23:24:07 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-09-20 13:49:01 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-09-21 07:27:31 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-09-20 02:41:10 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-09-17 15:33:11 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-09-20 13:52:36 111.12 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-09-21 09:00:25 15.88 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-09-22 06:21:19 15.05 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019-09-20 14:36:40 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2019-09-18 14:59:06 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2019-09-19 23:41:59 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2019-09-19 08:07:45 299.61 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
2018-2019 m. m. Ugdymo karjerai planas 2019-09-20 09:53:13 95 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinė pagalba 2019-09-17 09:18:16 211.1 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2019-09-16 15:09:05 834.94 KB
Psichologinė pagalba 2019-09-20 06:16:10 42 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-09-22 04:44:53 571.07 KB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2019-09-17 11:28:57 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2019-09-17 22:36:37 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2019-09-20 07:06:21 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2019-09-20 22:49:27 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2019-09-21 15:52:40 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2019-09-18 06:55:04 1.17 MB
Patarimai tėvams 2019-09-20 12:07:19 6.03 MB
Pedikuliozė 2019-09-19 03:26:37 890.9 KB
Saugūs namai 2019-09-21 11:32:18 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2019-09-22 01:54:05 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2019-09-19 16:38:37 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-09-21 02:50:45 198.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 2019-09-20 08:39:32 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-09-20 13:49:33 213.53 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. metinis veiklos planas 2019-09-19 01:45:02 200.99 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019 - 2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2019-09-20 12:40:34 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2019-09-21 10:39:13 199.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio valgiaraštis 2019-09-20 16:38:17 14.81 KB
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019-2020 m.m. 2019-09-20 18:46:28 12.84 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko metų veiklos ataskaita 2019-09-20 09:00:59 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-20 11:09:59 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-20 10:55:39 389.27 KB
2019 m. pirkimų planas 2019-09-21 00:53:14 445.29 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-21 20:33:47 388.39 KB
Viešieji pirkimai
2017 m. pirkimų planas 2019-09-20 04:14:20 196.43 KB
2018 m. pirkimų planas 2019-09-19 22:36:29 196.79 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019-09-18 21:48:27 241.82 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2019-09-18 16:16:07 68.17 KB
Įsivertinimai
2017-2018 m. m. mokyklos vidaus įsivertinimas 2019-09-22 08:49:13 302.96 KB
2018-2019 m. m. mokyklos vidaus įsivertinimas 2019-09-22 08:48:42 263.5 KB