Dokumentų formos
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2024-02-16 11:21:10 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2024-02-09 10:05:56 31 KB
III-IV klasių dalyko keitimo prašymas 2024-02-15 12:35:12 188.55 KB
Prašymo forma 2024-02-13 22:14:06 12.35 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos individualus mokinio ugdymo(si) planas III-IV klasė. Priedas 1 2024-02-08 23:05:01 215.91 KB