Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2023-09-29 09:35:20 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2023-09-29 10:39:17 31 KB
III-IV klasių dalyko keitimo prašymas 2023-09-29 09:24:29 188.55 KB
Prašymo forma 2023-09-29 09:27:04 12.35 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos individualus mokinio ugdymo(si) planas III-IV klasė. Priedas 1 2023-09-29 09:29:33 215.91 KB