Dokumentai
Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-11-13 08:24:40 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-07 14:03:51 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-11-12 08:41:12 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-11-12 10:39:16 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-11-09 20:22:29 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-11-11 05:38:06 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-13 13:43:48 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-11-12 08:41:40 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-07 14:03:52 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-09 23:28:35 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-11-12 05:29:31 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-11-07 14:03:53 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-11-12 11:34:07 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 20:23:13 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2019-11-13 09:16:56 206.66 KB