Dokumentai
Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2020-01-22 13:18:32 6.56 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-01-22 11:32:30 337.94 KB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-01-22 19:53:59 3.11 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2020-01-22 09:41:58 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-22 14:47:18 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-01-22 09:41:59 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-01-22 09:42:00 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-22 09:42:00 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2020-01-22 09:42:00 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:42:00 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-01-22 14:16:15 206.66 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-01-22 16:02:14 429.1 KB
Kabinetų numeracija 2020-01-22 11:29:39 128.84 KB