Dokumentai
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2020-09-26 03:37:28 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2020-09-26 23:14:27 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2020-09-26 14:00:41 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2020-09-26 18:35:11 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-09-26 13:13:54 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-09-26 22:15:41 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-09-24 20:33:51 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2020-09-26 22:09:08 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-09-26 21:22:55 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2020-09-26 01:11:04 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2020-09-26 03:10:55 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2020-09-26 18:25:33 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2020-09-26 22:30:13 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2020-09-26 15:10:43 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2020-09-26 02:38:01 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2020-09-26 18:55:30 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2020-09-26 01:11:40 1.17 MB
Patarimai tėvams 2020-09-26 02:24:00 6.03 MB
Pedikuliozė 2020-09-26 23:32:36 890.9 KB
Saugūs namai 2020-09-26 16:23:37 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2020-09-26 19:03:34 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2020-09-27 02:35:59 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2020-09-24 20:34:41 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-09-26 19:41:03 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2020-09-26 01:13:28 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-26 13:24:21 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2020-09-26 09:07:31 4.01 MB