Ataskaitos
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2024-02-09 08:41:00 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-19 12:52:11 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2024-02-19 12:51:44 283.11 KB
Gimnazijos direktoriaus Lino Janulionio 2022 m. II pusmečio veiklos įgyvendinimo ataskaita ir 2023 m. tikslai 2024-02-15 16:43:44 631.85 KB
Gimnazijos direktoriaus Lino Janulionio 2023 m. veiklos įgyvendinimo ataskaita 2024-02-19 12:57:28 21.32 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-16 16:23:47 357.7 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2024-02-11 06:47:12 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2024-02-13 08:26:14 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2024-02-18 08:27:40 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2024-02-12 11:47:04 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2024-02-19 13:40:42 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2024-02-09 10:07:31 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2024-02-11 07:58:15 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2024-02-11 05:16:15 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2024-02-11 05:53:21 1.02 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2024-02-13 21:11:01 252.47 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planuojamas vykdyti 2022 biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planas 2024-02-09 08:04:29 166.25 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-19 11:14:17 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-18 11:40:37 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-15 05:47:33 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-18 21:22:42 244.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m. m. 2024-02-14 03:25:06 389.2 KB