Tvarkos

Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-11-17 07:06:28 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-13 21:51:42 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-11-15 23:04:27 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-11-17 20:30:49 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-11-15 06:47:29 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-11-16 07:24:30 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-17 06:08:46 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-11-15 02:28:41 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-16 18:25:58 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-09 23:28:35 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-11-13 23:09:00 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-11-15 17:44:06 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-11-16 08:53:08 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 20:23:13 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2019-11-14 22:59:40 206.66 KB

Atnaujinta: 2018-12-17