Tvarkos

Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-16 08:46:10 413.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-19 12:56:12 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2024-02-19 12:56:21 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-18 21:32:49 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-02-14 14:40:26 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-08 14:01:30 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2024-02-19 12:45:08 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2024-02-19 12:40:38 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2024-02-09 10:01:21 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2024-02-09 12:09:54 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-14 14:58:22 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2024-02-18 17:40:39 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2024-02-19 11:58:23 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2024-02-14 09:43:13 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2024-02-09 13:37:56 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2024-02-09 05:45:09 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2024-02-18 06:54:24 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2024-02-08 15:39:33 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2024-02-15 07:29:48 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-02-13 08:07:36 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2024-02-17 00:24:00 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-02-19 08:09:04 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2024-02-11 11:06:51 362.07 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 20:58:10 568.4 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-15 06:25:51 579.33 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje tvarkos aprašas 364.88 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje tvarkos aprašas 364.88 KB

Atnaujinta: 2024-02-19