Tvarkos

Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-09-16 15:08:04 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-09-16 15:06:53 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-09-16 10:34:51 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-09-16 07:26:13 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-09-13 18:42:02 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-09-15 11:15:57 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-09-13 07:46:42 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-09-13 18:49:16 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-09-16 11:58:25 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-09-16 15:08:31 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-09-16 15:07:10 5.73 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-09-16 12:09:25 23.83 KB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-09-16 01:35:13 1.32 MB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-09-16 15:07:27 154.75 KB

Atnaujinta: 2018-12-17